Ngỡ ngàng với trải nghiệm ban đầu của kính Apple Vision Pro

Giờ đây, màn trình diễn đầu tiên về “Môi trường Yosemite” ảo 3D của kính Apple Vision Pro đã được ghi lại.