Chiến công đầu tiên trong thực chiến của “Vòm sắt” trên biển C-Dome

C-Dome là phiên bản hải quân của hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm sắt) và được tích hợp trên tàu hộ tống Sa’ar 6 của Hải quân Israel.