Thương mại điện tử "đi ngược xu thế" trong dịch Covid-19

Theo các chuyên gia, doanh nghiệp cần chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm để có thể tận dụng tối đa lợi thế khi đưa hàng hóa lên sàn thương mại điện tử