Moonlight Centre Point

Indonesia ngừng cấp giấy phép cho các công ty fintech chuyên cho vay

Quyết định này được đưa ra trong lúc ngành fintech tại Indonesia đang phát triển mạnh, kèm theo đó là rủi ro về cho vay nặng lãi online.