NEW GALAXY NHA TRANG

Ngăn chặn hành vi lợi dụng thương mại điện tử để buôn lậu

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử...