NEW GALAXY NHA TRANG

Siêu thị, cửa hàng tăng thời lượng mở cửa bán hàng Tết

Sau ngày 23 tháng chạp (25-1), hầu hết doanh nghiệp bán lẻ mở rộng khung thời gian mở cửa phục vụ hằng ngày để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của khách hàng.