Hai doanh nghiệp Mỹ đăng ký đầu tư 72 triệu USD vào Đà Nẵng

INTEX và Vector Fabrication là hai nhà đầu tư vừa được Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chấp thuận các dự án đầu tư vào thành phố.