NEW GALAXY NHA TRANG

Đồng Nai sẽ thu ngân sách hàng chục ngàn tỷ từ đấu giá đất

Thời gian tới, Đồng Nai dự tính sẽ đưa ra đấu giá 105 khu đất với tổng diện tích gần 782 ha; các khu đất này đều được quy hoạch đất ở và đất thương mại dịch vụ. Uớc tính, tỉnh Đồng Nai sẽ thu ngân sách từ đấu giá các khu đất này khoảng hơn 12,9 ngàn tỷ.