Moonlight Centre Point

Giá dầu đạt mức cao nhất trong nhiều năm do sự phục hồi sau đại dịch

Giá dầu đạt mức cao nhất trong nhiều năm vào hôm nay khi nhu cầu tiếp tục phục hồi sau đại dịch Covid-19, thúc đẩy bởi các nhà máy phát điện chuyển từ khí đốt và than đắt tiền sang nhiên liệu dầu và diesel.