BIEN HOA UNIVERSE

Mercedes-Benz G 400 d được ra mắt tại Australia

G 400 d là phiên bản thứ 2 của G-Class được ra mắt tại Australia. Xe có giá từ 180.100 USD.