Đề xuất ôtô được lắp 2 biển số một dài và một ngắn

Dự kiến, ôtô được phép lắp 2 biển số một dài và một ngắn thay vì 2 biển ngắn bằng nhau như hiện nay.