Đi tìm cha, hai anh em lạc từ Hậu Giang đến Cần Thơ

Do dịch bệnh, người cha làm công nhân đô thị phải đưa con về Hậu Giang gửi người thân. Vì nhớ cha, hai anh em đã đi bộ lên Cần Thơ nhưng bị lạc đường.