Đồng Nai: Bát nháo nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Ghi nhận thực tế của PV Người Đưa Tin, hiện có hàng loạt ngôi nhà xây dựng trái phép tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.