Xuất hiện nhóm ngành dẫn dắt

(ĐTCK) Tâm lý tích cực và sự xuất hiện của nhóm ngành dẫn dắt giúp sắc xanh trên thị trường lan tỏa, đồng thời thu hút dòng tiền đứng ngoài quay trở lại.