NEW GALAXY NHA TRANG

Agribank rao bán tài sản hòng thu hồi nợ: Đất vàng nhưng kén khách!

Việc liên tục thông báo đấu giá tài sản không phải là chuyện hiếm của ngành Ngân hàng. Tuy nhiên, việc có bán được tài sản để thu hồi nợ hay không lại là một bài toán khó.