Ngân hàng Nhà nước tiếp tục yêu cầu kiểm soát tín dụng bất động sản, chứng khoán

Ngân hàng Nhà nước nhắc nhở các nhà băng thận trọng cấp tín dụng tại nơi có sốt đất, đồng thời kiểm soát chặt cho vay kinh doanh chứng khoán.