BIEN HOA UNIVERSE

NCB lỗ gần 25 tỷ đồng quý cuối năm 2020 vì trích lập dự phòng

Các chỉ tiêu kinh doanh đều tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng việc phải chi hơn 500 tỷ để xử lý các khoản nợ theo đề án tái cấu trúc đã bào mòn hết lợi nhuận quý IV/2020 của NCB.