SSI Reasearch: Techcombank có thể lãi gần 1 tỷ USD năm nay

Kỳ vọng được đưa ra dựa trên việc Techcombank được nới hạn mức tăng trưởng tín dụng thêm một lần nữa lên 23,1% cả năm và NIM tiếp tục mở rộng nhờ chi phí vốn thấp.