Công ty của đại gia 'Đường bia' bị ngân hàng siết nợ

Ngân hàng Indovina vừa thông báo bán khoản nợ hơn 480 tỷ đồng của CTCP Đường Man được đảm bảo bằng bất động sản và cổ phiếu.