Timo bổ nhiệm ông Trần Thanh Nam chính thức trở thành Cố vấn Toàn cầu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2021 – Timo, nền tảng Ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam chính thức thông báo bổ nhiệm Ông Trần Thanh Nam – Nhà đồng sáng lập và Chủ tịch công ty thanh toán di động Moca trở thành Cố vấn Toàn cầu tại Timo từ ngày 01.05.2021.