Kéo dài thời gian công nhận DN ưu tiên về hải quan từ 3 lên 5 năm

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.