Ba trụ cột xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam

24/10/2020 15:35

ha2-15604128243341280183415-cr-9297-5733

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

 Phạm Hồng Hà

Bộ Trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, phát triển ĐTTM tầm nhìn đến năm 2030 là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị. Với ngành xây dựng sẽ phát triển ĐTTM với 3 trụ cột chính: Quy hoạch và xây dựng ĐTTM; Quản lý ĐTTM và thực hiện các dịch vụ; Tiện ích đô thị một cách thông minh dựa trên nền tảng công nghệ thông tin.

Cụ thể ngành xây dựng sẽ hiện thực hoá 3 trụ cột này trong tầm nhìn xây dựng ĐTTM đến năm 2030 như thế nào, thưa Bộ trưởng? 

 Trong những năm qua thực hiện chủ trương chính sách của Đảng nhà nước, quá trình đô thị hóa, quá trình phát triển đô thị của Việt Nam đã đạt được những thành quả hết sức quan trọng và tích cực như bộ mặt đô thị khang trang hơn, chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ chất lượng sống của cư dân đô thị cũng được cải thiện cải thiện rõ rệt…

Tuy nhiên, quá trình phát triển đô thị cũng đã bộc lộ những hạn chế bất cập lớn. Đơn cử như phát triển chưa bền vững chưa thực sự gắn kết với quá trình CNH - HĐH đất nước. Phát triển thiếu tính kết nối, thiếu bản sắc, tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập úng, ùn tắc giao thông trong đô thị cũng diễn ra thường xuyên và phức tạp.

Bằng nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực khả thi và trong đó có nội dung phát triển ĐTTM ở Việt Nam với 3 trụ cột chính là quy hoạch và xây dựng ĐTTM, quản lý ĐTTM và thực hiện các dịch vụ, tiện ích đô thị một cách thông minh dựa trên nền tảng công nghệ thông tin...

Phát triển ĐTTM là một hướng đi tất yếu, phù hợp với xu hướng quốc tế, tận dụng được cơ hội, thành quả của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cũng như phù hợp với thực tế phát triển của đất nước.

Trong thời gian tới chúng ta sẽ tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã được xác định trong Đề án phát triển ĐTTM Việt Nam giai đoạn 2018- 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đặc biệt, Việt Nam sẽ xây dựng nền tảng pháp lý cho phát triển ĐTTM, sẽ xây dựng những công cụ quản lý, những định chế, sẽ xây dựng những cơ chế phối hợp giữa các cấp các ngành, giữa Trung ương và địa phương.

22-10-Do-thi-thong-minh-ecopar-5087-8861

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết ngành xây dựng sẽ phát triển ĐTTM theo 3 trụ cột (Ảnh: Int)

Hiện nay, trong quá trình thí điểm ĐTTM ở một vài địa phương bộc lộ một số bất cập, vậy mô hình ĐTTM đã có sự bứt phá nào trong thực tế; đặc biệt trong giai đoạn 2030 chúng ta có thể làm gì để nó thích hợp với cá điều kiện, hoàn cảnh ở Việt Nam?

Qua theo dõi chung về quá trình xây dựng ĐTTM, chúng tôi thấy vẫn còn có những cách hiểu chưa thực sự toàn diện, thống nhất, đồng bộ về lĩnh vực này, ví dụ như nặng về công nghệ thông tin, vấn đề số hóa trong phát triển ĐTTM, mà chưa nhận thực được đầy đủ, toàn diện những hợp phần cần có để phát triển đồng bộ ĐTTM.

Trước vấn đề đó, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từ nay cho tới năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, chúng ta sẽ hỗ trợ, tập trung những nguồn lực, và hướng dẫn để xây dựng 6 ĐTTM – đại diện cho 6 vùng kinh tế, và trên cơ sở đó, chúng ta sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng để phát triển toàn diện ĐTTM tại Việt Nam.

Bộ Xây dựng đã tham khảo các mô hình trên thế giới như thế nào và mô hình ĐTTM ở Việt Nam sẽ có điểm gì đặc thù khác với những nước khác trên thế giới?

Trong quá trình xây dựng Đề án phát triển ĐTTM của Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, chúng tôi có tham khảo kinh nghiệm quốc tế của các nước đã phát triển, những nước đang phát triển, những nước có thành tựu rất lớn trong việc phát triển ĐTTM, cũng như những nghiên cứu các xu hướng, những định hướng của các quốc gia và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phát triển ĐTTM. Trên cơ sở đó để chúng ta tìm tòi, chọn lọc, tiếp thu được những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với thực tế phát triển của đất nước, những cũng phải có những bản sắc riêng của Việt Nam.

Chúng tôi muốn nói 2 ý: Thứ nhất, trong kinh nghiệm hiện nay của quốc tế, họ chưa đề cập tới lĩnh vực quy hoạch và xây dựng thành phố, đô thị một cách thông minh. Và chúng tôi cho rằng, đây là nền tảng rất căn cốt, phải trên một cái nền tảng đô thị có sẵn, hiện hữu thì chúng ta mới có thể tiến hành các giải pháp thông minh cho việc tổ chức quản lý và phát triển đô thị đó. Đây là một phát triển mới, đặc điểm mới của Việt Nam.

Thứ hai, chúng tôi rất chú ý đến khía cạnh trong quá trình chúng ta thực hiện ĐTTM trên nền tảng công nghệ số, công nghệ thông tin, và cơ sở dữ liệu lớn. Đây cũng là công nghệ để đối phó với những thách thức của xã hội phát triển. Đó là phát triển xã hội, một cộng đồng đô thị hài hòa, có bản sắc hướng thiện và phát huy được giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

Hiện nay nhiều thành phố, nhiều đô thị, tổ chức bắt đầu cũng thấy sáng kiến của Việt Nam là đúng và họ cũng đã nghiên cứu theo hướng tránh việc lạm dụng những thành tựu kỹ thuật cũng như thành tựu khoa học trong tổ chức đời sống của dân cư đô thị, tránh việc robot hóa, rồi hạn chế những tiếp xúc kết nối giữa cộng đồng dân cư một cách thực sự giữa con người với con người.

- Xin cảm ơn Bộ trưởng

Phạm Minh thực hiện

Theo http://www.thoibaokinhdoanh.vn/toan-canh/ba-tru-cot-xay-dung-do-thi-thong-minh-o-viet-nam-1074263.html