VietinBank 'chốt' phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 48.000 tỷ đồng

02/06/2021 14:59

(Chinhphu.vn) - Ngày 31/5, Hội đồng quản trị VietinBank đã ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ. Đây là cơ sở để VietinBank tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan nhằm hiện thực hoá việc tăng vốn điều lệ, tạo tiền đề để ngân hàng tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh.

(Chinhphu.vn) - Ngày 31/5, Hội đồng quản trị VietinBank đã ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ. Đây là cơ sở để VietinBank tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan nhằm hiện thực hoá việc tăng vốn điều lệ, tạo tiền đề để ngân hàng tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh.

VietinBank vừa phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ

Trên cơ sở Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 22/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VietinBank và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VietinBank, ngày 31/5/2021, HĐQT VietinBank đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 163/NQ-HĐQT-NHCT2.1 về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019.

Đây là cơ sở để VietinBank tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ngày càng tiến gần hơn tới đích hoàn thành việc tăng vốn điều lệ.
 
Mức tăng vốn điều lệ hiện tại là 37.234.045.560.000 đồng (hơn 37.000 tỷ đồng). Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 10.823.750.870.000 đồng (hơn 10,8 nghìn tỷ đồng).
 
Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công toàn bộ số cổ phiếu để trả cổ tức là 48.057.796.430.000 đồng (hơn 48.000 tỷ đồng, tăng 29,0695% so với trước khi phát hành).
 
Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông có mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng/cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 3.723.404.556 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 1.082.375.087 cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến là 10.823.750.870.000 đồng. Tỉ lệ phát hành là 29,0695% số cổ phần đang lưu hành…
 
Đối tượng phát hành là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của ngân hàng này tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án tăng vốn được ĐHĐCĐ thông qua và theo quy định của pháp luật.
 
Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019.
 
Thời gian phát hành: Dự kiến quý III-quý IV năm 2021. Thời gian hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại giấy phép/chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.
 
Theo lãnh đạo VietinBank, với vốn điều lệ được bổ sung, ngân hàng sẽ tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, nâng cao năng lực quản trị, năng lực tài chính, tăng cường khả năng cấp vốn cho nền kinh tế, đầu tư vào chuyển đổi số, nhân lực, phát triển dịch vụ, mạng lưới, gia tăng lợi ích cổ đông và góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội đất nước.

Anh Minh

Bạn đang đọc bài viết "VietinBank 'chốt' phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 48.000 tỷ đồng" tại chuyên mục DOANH NGHIỆP. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline: 0903781209, hoặc gửi về địa chỉ email: chuyendongthitruong.vn@gmail.com - phutrachnoidung@gmail.com.