​30 đội lân sư rồng nhiều quốc gia tranh tài tại Đà Nẵng

Tham gia Lễ hội lân sư rồng Quốc tế Đà Nẵng 2019, các đội sẽ tranh tài tại sân khấu trong công viên Sun World Danang Wonders, từ 30/8 đến 2/9.