VietnamPrintPack: công nghệ và giải pháp toàn diện đáp ứng nhu cầu thị trường

​​​​​​​Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp đóng gói bao bì và in ấn lần thứ 19 (VietnamPrintPack) sẽ diễn ra từ ngày 16-19/10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).