[Infographic] Nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trên thế giới

21/08/2019 14:01

Phong trào chống rác thải nhựa đang lan tỏa với nhiều hoạt động, mô hình, sáng kiến đã được thực hiện để giảm thiểu loại rác này.

Theo baodautu.vn