Làm gì để những điểm đến Việt Nam vươn tầm quốc tế?

Thương hiệu du lịch Việt Nam hiện đang đứng thứ 15 tại châu Á- một bước tiến dài sau hai thập kỷ được chú trọng đầu tư.