Buông lỏng xử lý pin năng lượng mặt trời là cực kỳ nguy hiểm

Theo các chuyên gia năng lượng, để có thể xử lý pin năng lượng mặt trời ít ảnh hưởng đến môi trường và con người nhất là một bài toán khó và cần có biện pháp đồng bộ