Bình Thuận họp thông qua danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất

20/11/2023 21:31

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng cơ bản thống nhất theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 20/11, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện trong năm 2024.

Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo kết quả rà soát danh mục dự án sau 3 năm chưa thực hiện; danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất năm 2024.

Theo đó, liên quan đến danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua sau 3 năm chưa thực hiện.

Sự kiện - Bình Thuận họp thông qua danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất

Khu vực đất ở đường Nguyễn Đình Chiểu, Tp.Phan Thiết. (Ảnh: Đắc Phú).

Cụ thể, đối với danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất, tại Nghị quyết 41 có 36 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, với diện tích hơn 100 hecta, đã thực hiện 8 dự án; tại Nghị quyết 48 có 2 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích là hơn 10 hecta, không có dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng, đã thực hiện một dự án.

Đối với danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, tại Nghị quyết số 41 có 99 dự án với diện tích thu hồi là hơn 5.532 hecta, đã thực hiện 27 dự án; tại Nghị quyết số 29 có một dự án thu hồi, với diện tích là 1,46 hecta, chưa thực hiện; tại Nghị quyết số 48 có 9 dự án với diện tích thu hồi hơn 50 hecta, chưa thực hiện.

Về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2024, có 24 dự án chuyển mục đích sử dụng đất, với diện tích 14,48 ha; trong đó có 21 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 14,26 ha và 3 dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ với diện tích 0,22 ha, không có dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng. Về danh mục các công trình thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2024 có 70 dự án với diện tích thu hồi đất hơn 721 hecta.

Sự kiện - Bình Thuận họp thông qua danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất (Hình 2).

Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: TTD).

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng cơ bản thống nhất theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến của đại biểu dự họp, đồng thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát kỹ lại danh mục các dự án, sớm hoàn chỉnh nội dung, tham mưu UBND tỉnh dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình HĐND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý đối với các dự án trọng điểm quốc gia được triển khai trên địa bàn tỉnh, các dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2, Tân Đức, dự án Nhà máy Nhiệt điện Sơn Mỹ 2 cần phải ưu tiên đưa vào danh mục nhằm đảm bảo điều kiện về thủ tục đất đai để triển khai các công việc tiếp theo của dự án.

Bạn đang đọc bài viết "Bình Thuận họp thông qua danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất" tại chuyên mục CHUYỂN ĐỘNG 24H. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline: 0903781209, hoặc gửi về địa chỉ email: chuyendongthitruong.vn@gmail.com - phutrachnoidung@gmail.com.