Các nhà sản xuất xe hơi lo sốt vó vì tình trạng thiếu hụt phụ tùng Trung Quốc

Ngành xe hơi đang cảm nhận thấy tác động từ virus corona khi tình trạng đóng cửa nhà máy ở Trung Quốc đe dọa đến nguồn cung ứng phụ tùng.