Dịch Covid-19 và quy định hạn chế tác hại của rượu bia chưa ảnh hưởng đến số thu ngân sách

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, nhìn chung số thu ngân sách nhà nước (NSNN) 2 tháng năm 2020 đạt khá so với dự toán và chưa bị ảnh hưởng rõ rệt bởi dịch Covid-19 và Nghị định 100/2019/NĐ-CP về hạn chế tác hại của rượu bia. Tuy nhiên, trong tháng 3, những tác động này sẽ bắt đầu rõ rệt.