“Snowball Earth”, kỷ băng hà khắc nghiệt nhất hành tinh.

Khoảng 700 triệu năm trước, thế giới được cho là đã trải qua thời kỳ băng hà nghiêm trọng nhất , thời kỳ được các nhà khoa học mô tả là Snowball Earth( quả cầu tuyết).