Quốc Oai: Nhiều lò gạch thủ công “phớt lờ” chỉ đạo của thành phố

Đến nay đã là tháng 10/2019, trên địa bàn huyện Quốc Oai vẫn còn nhiều lò gạch thủ công đang đều đặn hoạt động, mặc dù theo lộ trình phải chấm dứt hoạt động trước ngày 31/12/2018.