Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV: 7 dự án luật sẽ được thông qua

21/05/2019 17:30

60806189-497654877686359-12283-6458-4381

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ thông qua 7 dự án luật, 2 nghị quyết, cho ý kiến 9 dự án luật khác...

Các dự án luật Quốc hội thông qua tại kỳ họp gồm: Giáo dục (sửa đổi); Kiến trúc; Quản lý thuế sửa đổi; sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Thi hành án hình sự (sửa đổi); Phòng chống tác hại của rượu, bia; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua 2 nghị quyết, gồm: Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể và Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; thực hiện giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác, trong đó có việc giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Riêng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, dự kiến từ ngày 4 - 6/6, Quốc hội sẽ tập trung chất vấn 4 nhóm vấn đề. Các phiên chất vấn sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

60617327-382536785690782-23374-5222-6375

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Sau phần phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội sẽ nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019.

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp, theo chương trình dự kiến, buổi chiều 20/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV dự kiến làm việc trong 20 ngày, bế mạc vào 14/6.

Thanh Hoa

Theo thoibaokinhdoanh.vn