Hiện tượng Trăng xanh

21/05/2019 17:00

Trăng tròn ngày 19/5/2019 (rằm tháng Tư) là hiện tượng trăng tròn lần thứ ba trong số bốn lần trăng tròn của mùa Xuân và được gọi là Trăng xanh.

Nguồn TTXVN

Theo tbdn.com.vn